یک «فضای خالی» بین استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذاران برای «گفتگو» وجود دارد. «گپ‌پلتفورم» با ایجاد فضایی شفاف و بدون واسطه‌گری در حال پر کردن این خلأ است. شما به عنوان یک استارتاپ با ایجاد پروفایل و تکمیل اطلاعات مورد نیاز تحت یک NDA کامل آنلاین، می‌توانید فرصت ایجاد ارتباط و پیش‌برد مذاکره با دایره بزرگی از سرمایه‌گذاران را داشته باشید. تیم «گپ‌پلتفورم» در کنار شما خواهد بود، اگر و تنها اگر بتواند فرآیند جذب سرمایه رابرای شما تسهیل کند.

تکمیل اطلاعات

به عنوان استارتاپ یا سرمایه‌گذار با تکمیل پروفایل می‌توانید شرایط تعامل با اکوسیستم استارتاپی را مهیا کنید. صحت اطلاعاتی که در اختیار ما قرار می‌گیرد توسط کارشناسان ما بررسی می‌شود. در این حالت مطمئن خواهید بود که در زمان کمتری بهترین‌ها را برای شروع مذاکره و سرمایه‌گذاری / سرمایه‌پذیری انتخاب می‌کنید.

راهبری مذاکره

«گپ‌پلتفورم» در تمام مراحل کنار شما خواهد بود. چه استارتاپ باشید چه سرمایه‌گذار، می‌توانید مطمئن باشید که بهترین معامله را خواهید داشت. ما ارزش‌های مورد نظر شما را درک می‌کنیم و به توسعه و تحقق آن‌ها کمک می‌کنیم. دوشادوش شما می‌ایستیم و در تمام مراحل رسیدن به بهترین‌ها را در فرآیند مذاکره راهبری می‌کنیم.

سرمایه‌گذاری موفق

چند درصد از مذاکرات سرمایه‌گذاری / سرمایه‌پذیری موفقیت‌امیز هستند؟ آیا می‌شود یک مذاکره غیرموفق را نجات داد؟ آیا می‌شود یک مذاکره موفق را بهبود داد و بهینه کرد؟ ما معتقدیم جواب این سوال‌ها مثبت است. «گپ‌پلتفورم» در کنار شما است تا این امر را محقق کند.

استارتاپ های فیچر شده

در رسانه ها